Drużyna Dekady w futbolu amerykańskim. Wybór ekspertów – defensive backs

Ostatnią formacją w obronie są defensive backs.

Defensive Backs Drużyny Dekady w futbolu amerykańskim:

Adam Lary

Karol Mogielnicki

Paweł Świątek

Krzysztof Wis

Pozostałe formacje będziemy przedstawiali w kolejnych dniach.