Drużyna Dekady w futbolu amerykańskim. Wybór ekspertów – linia defensywa

Przedstawianie Drużyny Dekady wybieranej przez futbolowych ekspertów rozpoczynamy od linii defensywnej. Dla przypomnienia – wybraliśmy ustawienie z czwórką liniowych. Zaczynajmy zatem.

Linia Defensywa Drużyny Dekady w futbolu amerykańskim:

Szymon Adamczyk

Arkadiusz Cieślok

Daniel Tarnawski

Robert Rosołek

Pozostałe formacje będziemy przedstawiali w kolejnych dniach.